Газово рязане

 

Газо-кислородното рязане e метод за разкрояване на ламарина и изработване на детайли и заготовки от нисковъглеродни, средновъглеродни и нисколегирани стомани. Характерно за него е рязането на листове със значителна дебелина, достатъчно бърз и универсален и има оптимално съотношение между цена и качество на продукцията. 

          Газо-кислородното рязане е процес на термично рязане, при който отрезът се създава посредством нагряване и окисляване на материала чрез горелка използваща кислород и пропан бутан. Получените в резултат на нагряването железни окиси, които са в течно състояние, се издухват извън отреза от кислородната струя.

    Рязането бива ръчно или машинно. Благодарение на CNC оборудването на машините за газо-кислородно рязане, което работи по предварително зададена програма, може да се разкрояват листове стомана с прав или контурен отрез. Изрязват се детайли със сложна форма, задоволителна точност, оптимален разкрой и ниска разходна норма.Има възможност за работа с няколко горелки и направа на скосен прав отрез за последваща заваръчна дейност.

Фирма ‘’Ангел Стоилов 96’’ АД, разполага с шест високопроизводителни газокислородни CNC линии.

Параметри на рязане:

Дебелина на обработвания детайл от б 8,0 до б 330,0мм;
Габаритни размери на машината – 5,5 х 12,0 метра;

    Отворите които е възможно да бъдат изрязани трябва да са по-големи от дебелината на ламарината (за ламарина с дебелина 30мм отворът трябва да е минимум с диаметър ф30.

  Изрязването на всяка една заготовка е свързано със специфични условия, особенности и подготовка, за които разполагаме с компетентни и висококвалифицирани програмисти и оператори. Оферирането на заготовки с форма различна от правоъгълник или заготовки с отвор/и независимо от тяхната форма се извършва единствено от служителите в търговския отдел на база Рекорд!