Дисково прецизно рязане

Отрезното оборудване намира широко приложение в съвременната металообработка и по-специално – в производството на метални профили, тръби, метални конструкции и т. н. Ръчни, полуавтоматични и изцяло автоматизирани отрезни машини се използват за нарязване на заготовки с необходимата дължина, за изрязване на прости контури в листов метал, както и за отстраняване на излишен материал от полуготови метални изделия преди последващата им механична обработка. В зависимост от метода на рязане, конструкцията, вида на използвания инструмент и приложението отрезните машини се подразделят на лентоотрезни (оборудвани с режеща лента или лентов трион), дискоотрезни (с режещ диск) и ъглоотрезни (с подобно на ножица отрезно устройство). 

Според типа задвижване отрезното оборудване може да бъде механично, електромеханично и хидравлично, а според конструкцията – вертикално и хоризонтално, с наклонена или паралелна рама (падащо рамо), колонно и др. Отрезните машини обикновено позволяват както перпендикулярно рязане, така и рязане под различни ъгли, които могат прецизно да се настройват спрямо предназначението.

Фирма Ангел Стоилов -96 АД, разполага с високопроизводителни трионни и лентоодрезни машини от типа KASTO и AMADA, включващи в себе си технологии за тънко рязане, благодарение на което се постига висока производителност, прецизно рязане и по-висока икономическа ефективност в сравнение с други методи на рязане. Машините могат да се програмират за нарязване на различни по дължина парчета, като същите работят в напълно автоматизиран производствен процес.

Параметри за рязане:

– дължина на рязане – 10 – 300мм;

– кръг – 15 – 70мм;

– тръба – 15 – 70мм. 

– квадрат – от 12х12мм до 70х70мм.

– шина – от 15х15мм до 70х60мм.