Надлъжно рязане на рулон

 

Надлъжното разкрояване  е механичен процес на разрязване на  метал , в резултат на който от рулон се получава определен брой ленти с по-малка ширина. Лентите обикновенно са междинен продукт,  използван основно в едросерийни и масови производства за изработка на тръби, студено огънати профили, метални конструкции, въздуховоди, опаковъчни ленти, кюнци и др. Могат да се разкрояват студено и топло валцовани стомани, поцинковани  и с други покрития, хартия, мед алуминий и техните сплави.

Същност на процеса е преминаване на обработвания лист между два въртящи се вала, на които са монтирани дискови ножове от високоякостна стомана за разрязване и гумени ролки за придърпване на листа,и последващо разделяне и навиване  на  лентите на отделни ролки. Броят на лентите и ширината им се определя от броя на режещите дискове и тяхното разположение върху валовете.

Рязането се извършва на прецизни, високоскоростни, автоматизирани производствени линии, които развиват рулона, направляват листа да се движи по надлъжната ос на линията и синхронизират скоростите на развиване и нарязване на листа и навиване на лентите и отпадъка на ролки.

Фирма ‘’Ангел Стоилов 96’’ АД, разполага с линия за надлъжен разкрой на рулон с дебелина от 0,25мм. до 2,00мм, със следните характеристики:

  1.       Минимална ширина на разкрой – 21мм.
  2.  

      Максимална ширина на разкрой – 550мм.

      Максимална ширина на рулон – 1250мм

      Вътрешен диаметър на рулон – 485-520мм.

      Максимални килограми на рулон – 10000кг.

      Вътрешен диаметър на ролка с лента – 508мм.

      Външен диаметър на ролка с лента – до 1500мм

      Точност на широчината на лентата  – 0,2мм.

      Максимална скорост на пязане – 80м/мин.