Плазмено рязане

 

Плазменото  рязане e метод за разкрояване на ламарина и изработване на детайли и заготовки от въглеродни, легирани и неръждаеми стомани,медни и алуминиеви сплави.Скоростта на рязане на малки и средни дебелини е  по-висока от скоростта на газо-кислородното рязанe но е по малка от скороста на лазерното рязане. Топлинните деформации са нищожни и качеството на обработваните повърхнини е добро.

Плазменото рязане е метод на термично рязане,който използва плазмена дъга (йонизиран газ) Образуването на плазмена дъга започва с преминаването на газ (въздух кислород, азот, аргон, водород), през тясна дюза с високо налягане. Този поток от сгъстен газ се захранва с електрически ток, в резултат на това се образува плазмена дъга. Когато плазмената дъга контактува с метала, нейната топлина го стопява. В същото време газовете под налягане издухват разтопения метал.

Рязането бива ръчно или машинно.  Благодарение на CNC оборудването на машините за плазмено рязане, което работи по предварително зададена програма, може да се разкрояват листове стомана с прав или контурен отрез. Изрязват се детайли със сложна форма, добра точност, оптимален разкрой и ниска разходна норма. Плазменото рязане под вода намалява замърсяванията, шума и топлинните деформации.

 Фирма Ангел Стоилов -96 АД, разполага с машина за плазмено рязане – токоизточник 600А, с работен газ АЗОТ и с CNC управление на ESAB.

Работен обхват на среза от б 6,0 – б 60,0 за черни и неръждаеми стомани както и алуминий до б 40,0.

 Габаритни размери на масата – 2,5 х 6,0 метра.

Специфична особенност на плазменото рязане е че плазмата реже под вода и под лек вертикален ъгъл в рамките на до 3 градуса.          Отворите които е възможно да бъдат изрязани трябва да са по-големи от дебелината на ламарината (за ламарина с дебелина 30мм отворът трябва да е минимум с диаметър ф30).

Изрязването на всяка една заготовка е свързано със специфични условия, особенности и подготовка, за които разполагаме с компетентни и висококвалифицирани програмисти и оператори. Оферирането на заготовки се извършва единствено  от служителите в търговския отдел на база Рекорд!


Изискванията за геометричните размери на продукта и допуските за качеството са съгласно ISO 9013